Object

Title: Finansowanie zadań zleconych samorządom terytorialnym

Title in english:

Financing Local Government's Tasks Assigned by Government Administration

Creator:

Gałecka, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 13-26

Abstrakt:

Samorząd terytorialny, realizując zadania własne, wykonuje jednocześnie wiele funkcji państwowych lub takich, które państwo w drodze ustawy zleci jednostkom samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest ustalenie głównych obszarów działalności państwa w zakresie zadań zlecanych do realizacji samorządom terytorialnym oraz porównanie nakładów finansowych na ich realizację. Przeprowadzenie badań w danym temacie umożliwi również wskazanie szczebla samorządu, który pod względem finansowym w zasadniczym stopniu realizuje zadania zlecone o charakterze majątkowym. Dla osiągnięcia celu dokonana zostanie szczegółowa analiza dotacji celowych przekazywanych z budżetu wojewody, jako części budżetu państwa, do samorządów terytorialnych z racji pełnionych przez nie zadań zleconych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120717

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information