Object

Title: Państwowy dług publiczny jako czynnik mający istotne znaczenie dla gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

Title in english:

State Public Debt as an Essential Factor for Budget Economy of Local Authority in Poland

Creator:

Laskowski, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 364-380

Abstrakt:

osnącego zadłużenia samorządów (w odróżnieniu od państwowego długu publicznego) nie postrzega się dziś jako zagrożenia ich sytuacji finansowej. Coraz powszechniejszym staje się pogląd, iż samorządy, które chcą podejmować poważne przedsięwzięcia inwestycyjne, muszą się zadłużać. Jednakże przepisy polskiego prawa rygorystycznie traktują zadłużanie się podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, którego nierozłączną częścią są gminy, powiaty i województwa samorządowe. Autor opracowania stoi na stanowisku, iż pomimo faktu, że udział samorządu terytorialnego w ogólnym zadłużeniu jest niewielki (nie przekracza 6% całości zadłużenia), to właśnie jednostki samorządu terytorialnego mogą najbardziej odczuć (ewentualne) ograniczenia ustawowe wynikające z przekroczenia tzw. wskaźników zadłużenia (relacji długu do PKB).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121398

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information