Object structure
Title:

Regionalne programy operacyjne 2007-2013 w świetle polityki rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Operational Programmes 2007-2013 in the Light of Development Policy in Poland

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa

Subject and Keywords:

polityka spójności ; strategia lizbońska ; rozwój regionalny ; regionalny program operacyjny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 548-557

Abstrakt:

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zakładała dalszą jej decentralizację, poprzez umożliwienie formułowania w regionalnych programach operacyjnych (RPO) specyficznych celów rozwoju. Analiza RPO w Polsce prowadzi do wniosku, że po uwzględnieniu nałożonych na regiony założeń wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Strategii Lizbońskiej struktura tych programów nie różni się zasadniczo. Także stopień decentralizacji polityki rozwoju nie zwiększył się istotnie w stosunku do minionego okresu programowania, co miało stanowić podstawę efektywnego wdrażania środków europejskich w okresie 2007-2013.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: