Object

Title: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza jako zasadnicza determinanta rozwoju gospodarczego w dobie globalizacji

Title in english:

International Economic Competitiveness as a Crucial Determinant of the Economic Development During Globalisation

Creator:

Rosiek, Janusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 631-640

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę przedstawienia podstawowych współzależności pomiędzy międzynarodową konkurencyjnością gospodarczą a rozwojem gospodarczym w świetle tradycyjnych i współczesnych teorii. Zwrócono także uwagę na bardzo szeroki zakres pojęcia konkurencyjności oraz jego zróżnicowane aspekty, które są podkreślane między innymi przez autorów światowych raportów dotyczących kształtowania się konkurencyjności międzynarodowej w skali makroekonomicznej. Ponadto przedstawiono podstawowe współzależności pomiędzy zasadniczą determinantą konkurencyjności, jaką niewątpliwie jest stopień otwartości gospodarki na zewnętrzne powiązania ekonomiczne, a kształtowaniem się produktywności i tempem wzrostu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121417

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information