Object

Title: Ryzyko jako czynnik decyzyjny w realizacji dużych projektów Infrastrukturalnych

Title in english:

Risk as a Factor in Decision Making in Large Infrastructure in Vestments

Creator:

Borkowski, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 41-55

Abstrakt:

Ryzyko stanowi jeden z najistotniejszych czynników w procesie decyzyjnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Aby poprawić wyniki projektów infrastrukturalnych, niezbędne jest zatem rzetelne skalkulowanie towarzyszącego im ryzyka, co z kolei obniży koszty ich realizacji. Praktyka wskazuje, że obecnie mamy sytuację, w której ryzyko w fazie decyzyjnej jest nagminnie zaniżane. W artykule rozpoznano przyczyny tego zjawiska, których należy upatrywać w błędach, czynnikach psychologicznych, a nawet w świadomym działaniu. Ograniczyć je można przez wprowadzenie instrumentów zarządzania ryzykiem. Należy wszakże zaznaczyć, że ewentualna reforma procesu planowania inwestycji infrastrukturalnych zależy od tego, czy decydenci są w stanie i czy chcą takie urealnienie oceny ryzyka zaakceptować.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121262

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information