Object structure
Title:

Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości młodzieży

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Determinants of Entrepreneurship Among Young People

Creator:

Korpysa, Krzysztof

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; przedsiębiorstwo ; rynek pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 306-313

Abstrakt:

Przedsiębiorczość jest najczęściej postrzegana jako proces i postawa jednostki społecznej. W pierwszym przypadku przejawia się to w tworzeniu i zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem, zaś w drugim - w cechach osobowych człowieka. Na kształtowanie procesów i postaw przedsiębiorczych oddziaływuje wiele uwarunkowań o charakterze ekonomicznym. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy ekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorczości młodzieży zamieszkałej na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim. Powyższa zależność zostanie przedstawiona na podstawie wyników własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród 678 respondentów, mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: