Object structure
Title:

Procesy modernizacji gospodarki regionu Podkarpacia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process of Economy Modernization in Podkarpacki Region

Creator:

Smoleń, Marek

Subject and Keywords:

rozwój ; proces ; gospodarka ; modernizacja ; region

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 651-668

Abstrakt:

Procesy globalizacyjne wywierają coraz większy wpływ na gospodarki narodowe poszczególnych krajów. Dynamika wzrostu produktu światowego od zawsze jest silnie skorelowana ze wzrostem gospodarek narodowych krajów silnych ekonomicznie. Wskaźnik PKB na mieszkańca przedstawia realny poziom ekonomiczny gospodarek i informuje o różnicach w jakości życia między regionami i krajami na świecie. Fakty te tworzą zagrożenie nie tylko dla ekonomicznej równowagi globalnej, ale także dla bezpieczeństwa narodów. Ludzkie zachowania zwiększają stopień przewidywalności procesów gospodarczych, stwarzając warunki do racjonalnego działania i wzrostu produktywności. W ten sposób uwidacznia się związek z kategorią konkurencyjności terytorialnej, której podstawą jest efektywność wykorzystania zasobów i potencjałów wzrostu przekładająca się na poziom PKB per capita.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: