Object structure
Title:

Procesy metropolizacji a konkurencyjność regionów Polski Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Processes of Metropolisation and Competitiveness among the Regions of Eastern Poland

Creator:

Walenia, Alina

Subject and Keywords:

metropolizacja ; ośrodki metropolitalne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 821-837

Abstrakt:

Jednym z problemów Polski Wschodniej jest brak ukształtowanych ośrodków metropolitalnych, co znacząco spowalnia procesy rozwoju społeczno-gospodarczego tego makroregionu. Naturalnymi kandydatami do objęcia funkcji ośrodków metropolitalnych jest pięć ośrodków wojewódzkich: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn oraz Rzeszów, które są jednocześnie największymi, centralnie położonymi miastami na obszarze swoich województw. Aby przyspieszyć rozwój całej Polski Wschodniej, niezbędne jest stymulowanie szybkiego rozwoju funkcji metropolitalnych w każdym z województw. Należy umożliwić zintegrowane programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach kształtujących się wokół stolic województw obszarów metropolitalnych. Program działań inwestycyjnych powinien umożliwić tym ośrodkom podjęcie i rozwinięcie uniwersalnych i wyspecjalizowanych funkcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: