Object

Title: Zastosowanie relacji dominacji stochastycznej w warunkach niepełnej i dodatkowej informacji

Title in english:

The Application of Stochastic Dominance to the Decision Problems under Incomplete and Additional Information

Creator:

Sobotka, Olena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 242-253

Abstrakt:

Charakterystycznym wyróżnikiem problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka jest to, że wybór najlepszej z nich opiera się na znajomości rozkładu prawdopodobieństwa wyników decyzji. W referacie przedstawiono metodę wyznaczania decyzji efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej drugiego rzędu, uwzględniającą niepełność wykorzystanej informacji. Metoda jest rozwinięciem podejścia do generowania decyzji efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej, wykorzystującego metodologię wielokryterialną, zaproponowanego przez W. Ogryczaka. Uwzględnienie niepełności informacji opiera się na określeniu granic stochastycznych sumy zależnych zmiennych losowych. Uwzględnienie dodatkowej informacji w postaci rozkładu prawdopodobieństwa zewnętrznej zmiennej losowej opiera się na wykorzystaniu modelu regresji kwantylowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121736

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information