Object structure
Title:

Wykorzystanie modelowania decyzyjnego w problemie ustalania stawki podatku katastralnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Decision Modeling to Determining the Property Tax Rate

Creator:

Gnat, Sebastian

Subject and Keywords:

podatek katastralny ; modele optymalizacyjne ; analiza scenariuszy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 64-75

Abstrakt:

Badanie porusza kwestię ustalenia stawki podatku katastralnego w momencie podjęcia decyzji o jego wprowadzeniu w Polsce. Od jej wysokości zależeć będą z jednej strony wpływy do budżetów gmin, a z drugiej strony zmiana obciążeń podatkowych pojedynczych nieruchomości. Podatek katastralny, ma zastąpić obecnie obowiązujące podatki od nieruchomości, rolny oraz leśny. Autor prezentuje dwa podejścia w problemie ustalania stawki podatku katastralnego. Pierwsze podejście - analiza scenariuszy - jest podejściem symulacyjnym. W podejściu drugim proponowana jest konstrukcja liniowych modeli decyzyjnych, których konstrukcja symuluje różne charakterystyki zachowań decydentów. Zarówna analiza symulacyjna jak i modele decyzyjne, oparte są o rzeczywiste dane dla jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: