Object structure
Title:

Modelowanie preferencji na przykładzie przydziału studentów do grup administracyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Preference Modeling on the Example of Students' Assignment to the Specialization Groups

Creator:

Kośny, Marek ; Peternek, Piotr

Subject and Keywords:

wybór społeczny ; agregacja preferencji ; modele opytmalizacyjne ; symulacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 130-140

Abstrakt:

Teoria grupowego podejmowania decyzji nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie sposobu, w jaki należy podejmować decyzje, gdy w proces decyzyjny zaangażowana jest grupa osób o odmiennych preferencjach. W literaturze przedmiotu brak jest przede wszystkim jednoznacznego rozstrzygnięcia w zakresie wyboru sposobu agregacji preferencji indywidualnych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych sposobów dokonywania wyboru grupowego oraz porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami. Jako przykład ilustrujący zdecydowano przyjąć zagadnienie wyboru specjalności oraz przydziału studentów do grup specjalizacyjnych. Analiza tego problemu prowadzona jest dla różnych możliwych sformułowań funkcji agregującej oraz różnych sposobów deklarowania preferencji przez poszczególnych studentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: