Object structure
Title:

Zastosowanie algorytmów genetycznych do układania planów lekcji na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Genetic Algorithms in School Timetabling on the Example of the Elementary School no 5 in Olkusz

Creator:

Krzeszowska, Bogumiła ; Trzaskalik, Tadeusz ; Nocoń, Ewa

Subject and Keywords:

algorytmy genetyczne ; modele optymalizacyjne ; harmonogramowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 141-152

Abstrakt:

Układanie planu szkolnego jest problemem takiego ustalenia sekwencji spotkań nauczycieli ze studentami w określonym przedziale czasu, aby były spełnione różnego typu ograniczenia. Ręczne ułożenie planu, w zależności od stopnia jego złożoności, może zająć od kilku godzin do kilku dni, a plan taki może być niedoskonały pod wieloma względami. Z tego powodu zwrócono uwagę na możliwość automatyzacji procesu układania planów. Głównymi metodami automatycznego planowania są: metody heurystyczne, metody poszukiwania lokalnego oraz redukcja do kolorowania grafów. Praca ma na celu zastosowanie algorytmów genetycznych do ułożenia planu szkolnego. Pomimo dużej złożoności problemu algorytm genetyczny w niedługim czasie znalazł rozwiązanie dopuszczalne. Jako że jest to metoda przybliżona, otrzymany wynik nie musi być rozwiązaniem optymalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: