Object

Title: Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy Unii Europejskiej

Title in english:

The Utilization of Multi-Criteria Methods in The Process of Evaluation and Selection of Applications for a Project Co-Financed from the European Union Funds

Creator:

Górecka, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 76-91

Abstrakt:

Wychodząc naprzeciw potrzebie udoskonalenia systemu ewaluacji i selekcji projektów ubiegających się o unijne dotacje, w referacie przedstawiono możliwość wykorzystania do tego celu metod wielokryterialnych: BIPOLAR, ELECTRE III i PROMETHEE II. Porównanie tych metod oraz uzyskanych za ich pomocą wyników prowadzi do zaproponowania procedury wyboru wniosków opartej na metodzie PPOMETHEE II oraz regułach dominacji stochastycznych. Ilustrację empiryczną poruszanego problemu stanowi symulacja procesu oceny 16 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w okresie 2004-2006 w jednym z województw w ramach Działania 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121719

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information