Object structure
Title:

Heurystyki i metaheurystyki w problemach VRP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Heuristics and Metaheuristics for the Vehicle Routing Problem (VRP)

Creator:

Jadczak, Radosław

Subject and Keywords:

metody heurystyczne ; metody iteracyjne ; metody planowania tras pojazdu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 101-112

Abstrakt:

Zagadnienia układania tras dla pojazdów (vehicle routing problem - VRP) interesują wielu badaczy ze względu na łatwość sformułowania konkretnego problemu - w przeciwieństwie do jego rozwiązania. Wśród znacznej liczba propozycji uzyskiwania najlepszych rozwiązań można wyróżnić metody dokładne, dające rozwiązania optymalne oraz metody przybliżone, które pozwalają na uzyskanie rozwiązań bliskich optymalnym. Metody heurystyczne stosowane są w tych problemach, w których czas potrzebny na uzyskanie rozwiązania optymalnego metodą dokładną jest zbyt długi i nie jest do zaakceptowania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych algorytmów heurystycznych zaproponowanych dla problemów VRP, opartych na algorytmach ewolucyjnych, przeszukiwania tabu, algorytmach symulowanego wyżarzania oraz algorytmach mrówkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: