Object

Title: Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym

Title in english:

Controversy over Electricity Reform

Creator:

Solek, Adrian ; Tylec, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 687-702

Abstrakt:

Od momentu rozpoczęcia w latach 80. reform w sektorach elektroenergetycznych w Chile i Wielkiej Brytanii, proces ten objął swym zasięgiem niemal cały świat. Reforma sektora przez wykorzystanie mechanizmu rynkowego i prywatnej własności ukierunkowana została na osiągnięcie takich celów, jak: podniesie efektywności funkcjonowania, redukcja kosztów czy poprawa jakości świadczonych usług. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych doświadczeń z procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w podstawowych dla reformy obszarach. Dotyczy to w szczególności procesu prywatyzacji, restrukturyzacji horyzontalnej, procesu tworzenia rynków hurtowych energii elektrycznej, konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, a także regulacji obszarów sieciowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121425

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information