Object

Title: Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego w świetle teorii szkoły konwergencyjnej

Title in english:

Social Housing Development in the Convergence Theory School

Creator:

Szelągowska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 731-739

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie prezentuje rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego z punktu widzenia szkoły konwergencyjnej. Przegląd literatury światowej z zakresu modeli społecznego budownictwa mieszkaniowego pozwolił wyróżnić dwa główne podejścia do tej kwestii - konwergencyjne i dywergencyjne. Jednym z najbardziej znaczących przedstawicieli nurtu konwergencyjnego jest M. Harloe, który, w obliczu toczącej się debaty na temat społecznego budownictwa mieszkaniowego i skuteczności w ograniczaniu luki mieszkaniowej, kładzie nacisk na politycznie wpływowy charakter reakcji krajów na długotrwałą dynamikę kapitalizmu. Stąd też w niniejszym opracowaniu postawiono następującą hipotezę badawczą: czy konwergencyjne podejście M. Harloe'a skorelowane jest z rozwojem społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce, a jeśli tak, to w jakim stopniu?

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121432

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information