Object

Title: Instytucja podstawowego rachunku płatniczego w Polsce

Title in english:

Institution of the basic payment account in Poland

Creator:

Szelągowska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 429-440

Abstrakt:

Dyrektywa PAD (Payment Account Directive) wprowadziła we wszystkich krajach członkowskich UE obowiązek oferowania klientom banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nowej usługi, jaką jest podstawowy rachunek płatniczy. Celem tej inicjatywy jest poprawa inkluzji finansowej i wzrost ubankowienia społeczeństwa. Z założenia podstawowy rachunek płatniczy ma być rachunkiem darmowym, o którego założenie mogą ubiegać się osoby fizyczne nieposiadające otwartego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy i jeśli tak, to w jakim stopniu podstawowy rachunek płatniczy jest oferowany w polskich bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych po półtora roku od wejścia w życie obowiązku oferowania go przez te podmioty. Celem artykułu było przedstawienie genezy podstawowego rachunku płatniczego oraz uwarunkowań związanych z jego implementacją w polskim porządku prawnym. Rozwiązanie problemu badawczego zostało zrealizowane przy zastosowaniu metody studiów literaturowych, komparatystyki, wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego w instytucjach zobowiązanych do wprowadzenia podstawowego rachunku płatniczego oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1043 polskich internautów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.38 ; oai:dbc.wroc.pl:60018

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information