Object

Title: Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w opinii inwestorów i analityków giełdowych w Polsce

Title in english:

Use of derivatives by non-financial enterprises in the opinion of investors and stock market analysts in Poland

Creator:

Pawłowski, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 357-367

Abstrakt:

Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi oraz wzrost ich popularności wśród coraz szerszego grona podmiotów zdeterminowały sformułowanie w niniejszym opracowaniu dwóch podstawowych celów. Jednym z nich jest ocena wykorzystania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2012-2016. Natomiast drugi dotyczy przedstawienia opinii inwestorów oraz analityków na temat stosowania instrumentów pochodnych przez spółki niefinansowe w Polsce. Na potrzeby realizacji założonych celów wykorzystano następujące metody badawcze: opisowa, porównawcza, analiza literatury przedmiotu, analiza wyników badań obcych, autorskie badania ankietowe. Wybrany przedmiot badań zdeterminował strukturę i zawartość pracy. Rozpoczęto od przedstawienia istoty instrumentów pochodnych, a także ryzyka towarzyszącego ich stosowaniu. Dalej dokonano omówienia wykorzystania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce. Następnie zaprezentowano analizę wyników badania własnego i zakończono wnioskami dotyczącymi przedmiotu pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.32 ; oai:dbc.wroc.pl:60012

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information