Object

Title: Wpływ wypłat dywidend na strukturę kapitału wybranych spółek giełdowych w latach 2005-2017

Title in english:

The influence of dividend payment on the capital structure of selected listed companies over the period 2005-2017

Creator:

Dada, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 73-81

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania było wskazanie, że regularnie wypłacane dywidendy w długim okresie nie skutkują istotnym zmniejszeniem zasobów kapitałowych. Podstawę analizy stanowiły dwie próby badawcze. Pierwsza obejmowała spółki dokonujące nieprzerwanych wypłat dywidend z zysków wygospodarowanych w latach 2005-2017. Druga próba badawcza zawierała natomiast spółki, które nie wypłacały dywidend więcej niż czterokrotnie w analizowanym okresie. Zaobserwowano, że spółki dywidendowe wykazują mniejszą zmienność struktury kapitału aniżeli niedywidendowe. Wartość wypłat nie stanowiła natomiast głównej determinanty zmian struktury kapitału. Wysokość zarówno zasobów kapitału, jak i wypłat dywidend stanowi jedynie komponent strategii finansowej przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.06 ; oai:dbc.wroc.pl:59810

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information