Object structure
Title:

Uwarunkowania nadwyżkowości banków spółdzielczych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The determinants of surplusness of cooperative banks in Poland

Creator:

Golec, Maria Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 169-138

Abstrakt:

Nadwyżkowość banku spółdzielczego pojawia się, gdy instytucja nie równoważy strumieni pozyskiwanych od klientów depozytów z kredytami dla sektora niefinansowego i lokuje nadwyżki w banku zrzeszającym. Tego rodzaju bank nie realizuje spółdzielczej zasady „miejscowy pieniądz na miejscowe potrzeby”. Celem artykułu jest diagnoza skali nadwyżkowości sektora banków spółdzielczych w Polsce oraz zbadanie uwarunkowań tego zjawiska w oparciu o badania ilościowe grupy banków. W latach 2009-2017 nadwyżkowość w sektorze polskich banków spółdzielczych się pogłębia. Na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych można stwierdzić, iż czynnikami zwiększającymi nierównowagę są: dbałość tej grupy instytucji o bezpieczeństwo działalności, tradycyjny depozytowo-kredytowy model prowadzenia działalności, z kolei nadwyżkowość może być ograniczana poprzez zwiększenie skali kredytowania i wzrost skali działalności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.11

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: