Object structure
Title:

Rola i znaczenie komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role and importance of the audit committee in public interest entities

Creator:

Spoz, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 419-428

Abstrakt:

W Polsce obowiązek wyłonienia komitetu audytu w ramach rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego istnieje od 7 maja 2009 r. Do tego czasu było to jedynie zalecenie zawarte w dokumentach poświęconych zasadom ładu korporacyjnego. W 2017 r. wspomniana ustawa została zastąpiona Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Celem artykułu jest prezentacja zadań komitetu audytu działającego w ramach rady nadzorczej jednostki zaufania publicznego oraz identyfikacja i omówienie wyzwań przed nim stojących. Jako narzędzia badawcze wykorzystano krytyczną analizę literatury obejmującą akty normatywne, metodę opisu, syntezy i dedukcji. W pierwszej części artykułu przedstawiono zadania komitetu audytu wynikające z obecnie obowiązującej ustawy. Następnie na podstawie raportu KNF prezentującego wyniki badań nad zgodnością sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z zasadami raportowania finansowego, tym MSSF, przeanalizowano ich jakość i najczęściej popełniane błędy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.37

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: