Object

Title: W poszukiwaniu optymalnego przedziału cenowego akcji – zachowania inwestorów giełdowych wobec splitów na przykładzie GPW

Title in english:

Searching for optimal share price – the behaviour of investors towards splits on the example of WSE

Creator:

Jasiniak, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 190-200

Abstrakt:

Przyjmując, że rynek działa w sposób efektywny, dokonanie podziału akcji nie powinno wywoływać u inwestorów jakichkolwiek reakcji – ani pozytywnej związanej ze zwiększoną skłonnością do zakupu akcji po podziale, ani negatywnej, odzwierciedlonej poprzez natychmiastową sprzedaż tych walorów. W rzeczywistości jednak inwestorzy reagują na dokonywane przez spółki splity w sposób różnorodny. Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu podziału akcji na kształtowanie się nadwyżkowych stóp zwrotu. Autorka weryfikuje hipotezę, że pozytywne efekty podziału akcji, rozumiane jako możliwość osiągnięcia nadwyżkowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek dokonujących podziału, występują tuż przed wystąpieniem zdarzenia, przy czym ich występowanie jest uzależnione od przedziału cenowego, w jakim akcje znajdują się przed i po splicie, oraz stosunku podziału. Wyniki badania wskazują, że oczekiwania inwestorów co do wzrostu wartości cen akcji odnoszą się do akcji groszowych. W przypadku drogich akcji ani przed, ani po splicie nie występują nadwyżkowe stopy zwrotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.17 ; oai:dbc.wroc.pl:59821

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information