Object structure
Title:

Ekonomiczne determinanty obrotu bezgotówkowego na przykładzie wybranych państw europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic determinants of non-cash circulation on the example of selected European countries

Creator:

Grzelczak, Marlena ; Pluskota, Anna Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 159-168

Abstrakt:

Celem pracy jest wskazanie istotnych determinant o charakterze ekonomicznym obrotu bezgotówkowego mierzonego za pomocą kart płatniczych (wartością transakcji dokonanych z użyciem kart płatniczych i liczbą tych kart) na przykładzie wybranych krajów w Europie. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej czynników wpływających na płatności bezgotówkowe postawiono cztery hipotezy badawcze. Hipotezy badawcze zweryfikowano, opierając się na empirycznej analizie danych panelowych zgromadzonych dla lat 2004-2015 dla 24 państw europejskich. Wyniki badania empirycznego potwierdzają istotny statystycznie wpływ stopnia zurbanizowania społeczeństwa, liczby bankomatów i wolności handlu na wybrane zmienne opisujące poziom płatności kartami. Wartością dodaną niniejszego opracowania jest przeprowadzona aktualna analiza literatury dotycząca determinant płatności kartami oraz analiza empiryczna. Badanie potwierdziło, że dodatkowa determinanta zaprezentowana przez autorów, czyli wolność handlu, istotnie wpływa na obrót bezgotówkowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.14

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: