Object structure
Title:

Architektura i przyczyny zmian organizacyjnych w sektorze bankowym w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Architecture and causes of organizational changes in the banking sector in the European Union

Creator:

Alińska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 11-21

Abstrakt:

Zmiany struktur organizacyjnych w bankach są zjawiskiem wynikającym z nowych strategii działania, determinowane przede wszystkim uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz zasobami, w jakie wyposażone są instytucje bankowe. Celem niniejszego artykułu jest analiza skali zmian instytucjonalnych w systemach bankowych i wskazanie przyczyn oraz konsekwencji rynkowych wynikających z wprowadzenia nowych strategii działania w zakresie ich struktur organizacyjnych. W opracowaniu zostanie wykorzystana metoda desk research, a na jej podstawie przeprowadzone wnioskowanie teoretyczne pozwalające na udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak zmiany w zakresie stosowanych strategii rozwiązań instytucjonalnych wpłyną na stworzenie nowej architektury systemu bankowego? Ponadto zostaną wykorzystane metody analizy przyczynowo-skutkowej i analizy szeregów czasowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.01

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: