Object

Title: Europejskie banki systemowo ważne i ryzyko systemowe wynikające z ich działalności

Title in english:

European Global Systemically Important Banks and systemic risk resulting from their activity

Creator:

Dąbkowska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 82-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie działalności europejskich globalnych banków systemowo ważnych według kryteriów ich identyfikacji oraz wskazanie skali ryzyka systemowego wynikającego z ich istnienia i funkcjonowania dla europejskiego systemu finansowego oraz krajów macierzystych. Analiza przeprowadzona w artykule umożliwia sformułowanie ogólnych wniosków i rekomendacji w kierunku ograniczania działalności i większej transparentności europejskich G-SIBs. Mimo zmniejszenia skali działalności największych europejskich banków, na który wpływ miały wprowadzone w UE regulacje dotyczące wyższych wymogów kapitałowych, procedury resolution oraz jednolitego mechanizmu nadzoru w ramach unii bankowej, to nadal generują one ogromne ryzyko dla europejskiego systemu finansowego oraz dla przeciętnego podatnika. Zdaniem autora istotne jest jeszcze zwiększenie ograniczeń i transparentności dotyczących działalności inwestycyjnej tego typu banków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.07 ; oai:dbc.wroc.pl:59811

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information