Object structure
Title:

FinTech – dylematy definicyjne i determinanty rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

FinTech – definitional dilemmas and drivers of growth

Creator:

Harasim, Janina ; Mitręga-Niestrój, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 169-179

Abstrakt:

Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest zjawisko FinTech, któremu poświęcają coraz więcej uwagi zarówno naukowcy, jak i praktycy. Pomimo tego oraz rosnącej skali rozwoju FinTech, pojęcie to nie zostało jeszcze sprecyzowane. Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia FinTech oraz identyfikacja determinant jego rozwoju na podstawie krytycznej analizy istniejących materiałów źródłowych. Obejmują one głównie relatywnie nieliczne jeszcze artykuły naukowe oraz opracowania wybranych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, jak również specjalistyczne źródła internetowe. Wynikiem tej analizy jest zaproponowanie dwóch definicji FinTech, reprezentujących szerokie i wąskie rozumienie tego pojęcia. Wykorzystanie wąskiego ujęcia FinTech pozwala zidentyfikować zarówno sektor, jak i należące do niego podmioty, a co za tym idzie umożliwia gromadzenie danych na jego temat oraz prowadzenie badań naukowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.15

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: