Object

Title: Związek nietradycyjnej działalności banków i ich stabilności w kontekście restrykcyjności regulacji bankowych

Title in english:

The relationship between nontraditional banking activity and their stability in the context of restrictiveness of bank regulations

Creator:

Karkowska, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 211-220

Abstrakt:

Łączenie tradycyjnej działalności bankowej z działalnością inwestycyjną, jaką jest obrót papierami wartościowymi czy sekurytyzacja, może przynosić zmniejszenie stopnia ryzyka banków komercyjnych. Badacze są jednak bardziej ostrożni i wskazują, że wprawdzie wzrost uniwersalności działalności bankowej może potencjalnie zmniejszyć ryzyko, ale jednak korzyści, wynikające z dywersyfikacji produktów, są ograniczone. Celem artykułu jest weryfikacji pytania badawczego: W jakim zakresie dywersyfikacja tradycyjnej działalności banków komercyjnych wpływa na ich stabilność? Analiza została poszerzona o znaczenie czynników specyficznych dla danego kraju, tj. restrykcyjność regulacji bankowych, jakość monitoringu inwestorów oraz skuteczność działania nadzoru finansowego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 9400 banków komercyjnych w skali globalnej, wykorzystano dane statystyczne z okresu 1996-2011. Istota poruszanego problemu znajduje zastosowanie w prowadzeniu polityki strukturalnych przedsięwzięć reformujących system bankowy, w tym próbie rozdzielenia funkcji bankowości detalicznej i inwestycyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.19 ; oai:dbc.wroc.pl:59823

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information