Object structure
Title:

Ograniczenie działalności sępich funduszy w strefie euro – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Limiting the activities of vulture funds in the Eurozone – de lege lata and de lege ferenda conclusions

Creator:

Panfil, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 349-356

Abstrakt:

W ostatnich latach w porządku prawnym Unii Europejskiej pojawiło się wiele rozwiązań, które mają przyczynić się do rozwiązywania potencjalnych kryzysów zadłużeniowych w strefie euro. Jednym z kluczowych elementów nowo tworzonego systemu przywracania stabilności fiskalnej państw członkowskich jest proces restrukturyzacji zadłużenia oparty na wykorzystaniu klauzul wspólnego działania. Zagrożeniem dla skuteczności tego procesu jest działalność sępich funduszy, która uzasadnia interwencję unijnego prawodawcy. Artykuł ma dwa równorzędne cele. Pierwszym z nich jest wskazanie przesłanek wprowadzenia do porządku prawnego Unii Europejskiej rozwiązań, które ograniczałyby działalność sępich funduszy na rynku długu publicznego państw członkowskich strefy euro. Drugim celem jest natomiast określenie założeń leżących u podstaw tego typu regulacji. W trakcie pracy nad artykułem posłużono się analizą dogmatyczną oraz prawnoporównawczą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.31

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: