Object

Title: Rynek funduszy infrastrukturalnych notowanych jako alternatywny sposób pozyskania źródeł finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych

Title in english:

Listed infrastructure funds market as an alternative financial sources of infrastructure projects funding

Creator:

Brzozowska, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 48-62

Abstrakt:

Rozwój funduszy infrastrukturalnych jest wynikiem ogromnych potrzeb w zakresie infrastruktury publicznej oraz wzrostu udziału kapitału prywatnego we współfinansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Mimo niedługiego okresu funkcjonowania funduszy infrastrukturalnych ich znaczenie jest coraz większe, a głównie w krajach przodujących pod względem rozwoju rynków finansowych. Celem opracowania jest zbadanie roli i udziału notowanych w obrocie publicznym funduszy infrastrukturalnych. Fundusze notowane, w odróżnieniu od funduszy nienotowanych, podlegają regulacjom rynków giełdowych i są notowane na największych giełdach świata. Z analizy globalnego rynku funduszy notowanych wynika, że fundusze te zapewniają relatywnie godziwy zwrot z inwestycji przy zapewnieniu większej stabilności i ochrony przed ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku innych instrumentów. Opracowanie oparte jest głównie na materiałach wtórnych w postaci danych publikowanych przez specjalistyczne wydawnictwa oraz opracowań czołowych firm inwestycyjnych i funduszy infrastrukturalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.04 ; oai:dbc.wroc.pl:59808

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information