Object structure
Title:

Wpływ czynników behawioralnych na decyzje inwestycyjne na rynkach rozwiniętych i rozwijających się

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of behavioral determinants on investment decisions on developed and developing markets

Creator:

Zawadzki, Krystian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 462-471

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu determinant natury behawioralnej i pozabehawioralnych na zmiany w zakresie wolumenu obrotów na pięciu rynkach zaliczanych do grupy rozwiniętych i pięciu rynkach zaliczanych do grupy rozwijających się. Obok takich czynników, jak racjonalne oczekiwania, badaniu poddane zostały determinanty behawioralne, takie jak m.in. optymizm, pesymizm oraz nadmierna pewność siebie. Celem przeprowadzonego badania jest ustalenie, czy przesłanki, jakimi kierują się inwestorzy w państwach, których rynki kapitałowe zaliczane są do rozwijających się, są tożsame z tymi, które przyświecają inwestorom w państwach, których rynki kapitałowe znajdują się w grupie rozwiniętych. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż w przypadku giełd zaliczanych do rynków rozwiniętych liczba determinant behawioralnych oddziałujących na zmiany wolumenu obrotów wzrasta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.41

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: