Object

Title: Przynależność sektorowa a wyniki spółek notowanych na GPW w Warszawie

Title in english:

Industry effect vs. profitability: evidence from companies listed on WSE

Creator:

Gostkowska-Drzewicka, Magdalena ; Majerowska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 139-148

Abstrakt:

Przynależność spółki do sektora jest jednym z podstawowych czynników determinujących jej rentowność. Celem artykułu jest ocena wpływu sektora na wyniki spółek. Analiza empiryczna obejmuje spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1998-2016, z podziałem na 11 sektorów. Oszacowano liniowe modele zależności wartości wskaźników rentowności od zmiennych zeroj-edynkowych, oznaczających przynależność spółki do danego sektora, oraz od zmiennej kontrolnej, reprezentującej jej wielkość, wyrażoną wartością aktywów ogółem. Wyniki oszacowań modeli wskazują na statystycznie istotne różnice w poziomie wskaźników rentowności aktywów ROA i rentowności kapitałów własnych ROE analizowanych spółek w zależności od ich przynależności do poszczególnych sektorów. W przypadku ROA oszacowania wskazują na różnicę w sektorze nieruchomości w stosunku do pozostałych sektorów. W przypadku ROE takie różnice wykazują sektory: budownictwa, dóbr konsumpcyjnych i technologii w stosunku do spółek z sektora usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.12 ; oai:dbc.wroc.pl:59816

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information