Object structure
Title:

Ochrona praw obligatariuszy przed naruszeniami i nadużyciami emitentów na przykładzie obligacji spółki GetBack SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Protection of bondholders rights against fraud of issuers on the example of the GetBack company

Creator:

Lepczyńskki, Błażej ; Pisarewicz, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 313-324

Abstrakt:

Podstawowym ryzykiem dla inwestorów na rynku obligacji jest zawsze niebezpieczeństwo zawieszenia płatności i niewypłacalność emitenta. Tego typu sytuacje występują na rynkach obligacji korporacyjnych z różnym nasileniem. Pojawienie się spektakularnego problemu z obsługą płatności przez podmiot emitujący obligacje na dużą skalę skłania do przyjrzenia się systemowi ochrony obligatariuszy przed naruszeniami i nadużyciami emitentów i wczesnego ostrzegania przed problemami z obsługą obligacji. Celem podjętych badań było przedstawienie najważniejszych elementów formalnoprawnych i rynkowych chroniących obligatariuszy przed nadużyciami emitentów obligacji oraz identyfikacja słabości w tym zakresie na przykładzie spółki GetBack SA. Przyjęto hipotezę, że obecny system ochrony obligatariuszy bywa zawodny i w niedostatecznym stopniu chroni interesy obligatariuszy. Z przeprowadzonych badań wynika, że reakcja instytucji nadzorczej w przypadku badanej spółki najprawdopodobniej była spóźniona, a wpisane w warunkach emisji kowenanty finansowe stwarzały pozory ochrony. Badanie potwierdziło również zawodność agencji ratingowych, które zbyt późno dokonały zmiany ratingu badanej spółki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.28

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: