Object

Title: Struktura rynku a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw

Title in english:

Market Structure and Innovation Activity of Enterprises

Creator:

Kijek, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 284-298

Abstrakt:

Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna weryfikacja zależności pomiędzy strukturą rynku a innowacjami. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie innowacji i sposoby jej pomiaru. Następnie dokonano teoretycznej analizy pomiędzy strukturą rynku a działalnością innowacyjną przedsiębiorstw, w myśl koncepcji Schumpetera i zgodnie z paradygmatem badawczym: struktura - zachowania - efekty. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki badań potwierdzających dodatni wpływ poziomu koncentracji rynku oraz barier wejścia na działalność innowacyjną przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121391

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information