Object

Title: Zasoby mieszkaniowe Polski W latach 2007-2009 i bariery ich rozwoju

Title in english:

Residential Resources of Poland in the Years 2007-2009

Creator:

Wiśniewska, Sylwia ; Wiśniewski, Kamil

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 838-851

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w zasobach mieszkaniowych Polski w latach 2007-2009. Artykuł przedstawia ważniejsze dane na temat zasobów mieszkaniowych w naszym kraju, takie jak: liczba mieszkań, przeciętna liczba izb przypadających na jedno mieszkanie, przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania, wyposażenie mieszkań w instalacje (wodociąg, centralne ogrzewanie, gaz z sieci, ciepła woda dostarczana centralnie). W artykule zawarto również dane statystyczne o efektach budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Artykuł prezentuje ponadto bariery rozwoju zasobów mieszkaniowych i sposoby ich pokonywania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121442

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information