Object structure
Title:

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej w wybranych województwach Polski Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investment Attractiveness Factors in Selected Regions of Eastern Poland

Creator:

Lizińska, Wiesława ; Marks-Bielska, Renata ; Janicka, Joanna

Subject and Keywords:

atrakcyjność inwestycyjna ; władze lokalne ; Polska Wschodnia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 381-391

Abstrakt:

Celem pracy była ocena czynników kształtujących atrakcyjność inwestycyjną gmin wybranych województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Badania ankietowe przeprowadzono w 78 gminach woj. warmińsko-mazurskiego, w 40 gminach woj. podlaskiego i 40 gminach woj. lubelskiego (w latach 2007-2009). Najważniejszymi czynnikami kształtującymi atrakcyjność inwestycyjną było: uzbrajanie terenu pod inwestycje (79% wskazań - czynnik istotny i wyraźny), infrastruktura techniczna (78%) oraz lokalizacja (75%).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: