Object

Title: Model spirali płacowo-cenowej w warunkach gospodarki polskiej

Title in english:

The Wage-Price Spiral Model in Reality of Polish Economy

Creator:

Ossowski, Jerzy Czesław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 513-532

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji teoretycznej modelu spirali płacowo- cenowej. Przybliżono założenia do funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku pracy w warunkach konkurencji monopsonistycznej. Następnie sformułowano przyczynowo-skutkowy model płac pojedynczego przedsiębiorstwa i agregatowy model płac. Zaprezentowano koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu cen. Na bazie obu modeli przyczynowo-skutkowych przedstawiono powiązania pomiędzy zmiennymi objaśnianymi i uzasadniono dynamiczny charakter procesów kształtujących płace i poziom cen. Skonstruowany ostatecznie dwurównaniowy model spirali płacowo-cenowej oszacowano na podstawie danych kwartalnych z lat 1995-2010 dotyczących gospodarki Polski. Na zakończenie sformułowano wnioski o charakterze ekonomicznym, które skonfrontowano z założeniami przedstawionymi na początku artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121408

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information