Object structure
Title:

Poręczenia i gwarancje kredytowe jako forma pomocy publicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Guarantees as a Form of State Aid

Creator:

Podsiadło, Piotr

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; poręczenia i gwarancje kredytowe ; Skarb Państwa ; Unia Europejska ; kryzys finansowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 594-611

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowanych dla pomocy udzielanej w formie poręczeń i gwarancji kredytowych. Tak zdefiniowany cel ma stanowić punkt wyjścia do weryfikacji tezy, że pomoc państwa w formie poręczeń i gwarancji jest udzielana w dużych rozmiarach i ma znaczący udział w ogólnej wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom przez państwa członkowskie UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: