Object

Title: Zachłanność inwestorów jako istotny element powstawania tzw. bąbli spekulacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Title in english:

Investors' Greed as a Crucial Factor for Creating Speculative Bubbles on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Szlichciński, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 740-751

Abstrakt:

Przedmiotem analizy jest próba zdefiniowania symptomów tworzenia się tzw. bąbli spekulacyjnych jako efektu nadmiernych oczekiwań inwestorów. Na GPW w Warszawie w latach 2004-2007 miał miejsce pozytywny trend, i podstawowe indeksy wykazały wysoki wzrost. Wysoka dynamika cen akcji nie była bezpośrednio powiązana ani ze wzrostem gospodarczym, ani z zauważalną, choć o wiele mniej dynamiczną, poprawą kondycji finansowej wybranej próby spółek notowanych na GPW. Podobny brak racjonalnego uzasadnienia zaobserwowano w odniesieniu do silnego odwrócenia tych pozytywnych trendów w 2008 r. Autor podjął próbę zastosowania dwóch wskaźników wczesnego ostrzegania o tworzeniu się bąbla spekulacyjnego: wskaźnika produktywności spółki i zachłanności inwestorów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121433

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information