Object structure
Title:

To, co mierzysz, jest tym, co cenisz, i vice versa : czy poziom konsumpcji indywidualnej jest lepszą miarą celu polityki ekonomicznej niż produkt krajowy brutto?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

What You Measure Is What You Value, and Vice Versa : Whether the Level of Individual Consumption Expenditures Can Be a Better Measure for the Economic Policy Goal than the Gross Domestic Product

Creator:

Świetlicki, Mariusz

Subject and Keywords:

PKB ; wydatki konsumpcyjne ; miary dobrobytu społecznego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 762-775

Abstrakt:

Chcąc ocenić zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości, także gospodarczej, posługujemy się różnego rodzaju miarami, parametrami, wskaźnikami, indeksami. Dzięki nim staramy się ubrać rzeczywistość w ramy, które łatwiej ogarnąć percepcją, a przy tym umożliwić porównania i odniesienia, a także wyznaczać cele polityki ekonomicznej. W artykule porównuję najczęściej używaną obecnie miarę celu polityki ekonomicznej - PKB z indywidualnymi wydatkami konsumpcyjnymi jako możliwą do zastosowania alternatywą. Przeprowadzam krótką krytyczną analizę wykorzystywanych w praktyce miar produkcji i dobrobytu. Następnie, na podstawie dostępnych danych statystycznych dla USA, Chin i UE, analizuję różnice w poziomie zmian PKB i indywidualnych wydatków konsumpcyjnych na przestrzeni lat. Zwracam uwagę na znaczące różnice między tymi miernikami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: