Object structure
Title:

Iluzja progresywnego podatku dochodowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Illusion of Progressive Personal Income Tax Functioning in Poland

Creator:

Wyszkowski, Adam

Subject and Keywords:

podatek ; progresja ; dochód

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 852-866

Abstrakt:

Jeden z najważniejszych podatków w polskim systemie podatkowym, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, został skonstruowany na zasadzie przyjęcia dochodu za przedmiot opodatkowania oraz obciążenia go progresywnymi stawkami podatkowymi. Taka konstrukcja miała zapewnić realizację podstawowych funkcji przypisywanych temu podatkowi w stosunku do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Jednak niewłaściwe określenie poszczególnych elementów prawnej konstrukcji podatku przyczyniło się do iluzoryczności funkcjonowania zarówno progresji, jak i dochodu jako podstawy opodatkowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: