Object structure
Title:

Wykorzystanie czynnika ziemi w rolnictwie regionów UE-25

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Using the Stock of Land in Agriculture of Regions in the EU-25

Creator:

Matuszczak, Anna

Subject and Keywords:

czynnik ziemi ; struktura agrarna ; nakładochłonność ; inwestochłonność ; produktywność ziemi ; regiony UE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 111, s. 403-415

Abstrakt:

W artykule dokonano omówienia zasobów ziemi zaangażowanych w produkcję rolną w przeciętnym gospodarstwie rolnym w 122 regionach Unii Europejskiej (UE-25). Przeanalizowano szczegółowo strukturę agrarną, dotyczącą rozmiarów gospodarstw i ich zróżnicowania względem użytków rolnych, a także nakładochłonność, inwestochłonność i produktywność czynnika ziemi. Posługując się metodą skupień, autorka wskazuje zróżnicowanie przestrzenne regionów europejskich ze względu na wykorzystanie ziemi, a także doszukuje się podobieństw przestrzennych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: