Object structure
Title:

Inwestycje turystyczne a rozwój turystyki w gminie Głuchołazy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tourist Investments as Compared to Development of Tourism in the Głuchołazy Commune

Creator:

Puciato, Daniel

Subject and Keywords:

inwestycje turystyczne ; rozwój turystyki ; Głuchołazy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 621-630

Abstrakt:

Celem pracy jest prezentacja inwestycji turystycznych oraz wskazanie ich roli dla rozwoju turystyki w Głuchołazach. W latach 2007-2008 na obszarze gminy zrealizowano 7 inwestycji stricte turystycznych oraz 8 paraturystycznych. Trzy projekty zostały dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, a po jednym - ze środków: Funduszu Spójności, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Nysie. Siedem inwestycji dotyczyło infrastruktury drogowej, sześć - obiektów sportowo-rekreacyjnych, jeden - dóbr kultury i jeden - gospodarki wodno-ściekowej. Kontynuowanie działalności inwestycyjnej w turystyce może się przyczynić do dalszego rozwoju gminy oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: