Object structure
Title:

Wielkie inwestycje w ekonomii i praktyce gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Great Investments in Economy and Economic Practice

Creator:

Michalak, Aneta

Subject and Keywords:

inwestycje ; wielkie inwestycje ; mnożnik inwestycyjny ; ryzyko

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 416-432

Abstrakt:

Inwestycje należą do podstawowych kategorii ekonomicznych. Związana z nimi problematyka jest bardzo ważnym i rozległym obszarem badawczym. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wielkich inwestycjach, które stanowią specyficzną grupę inwestycji rzeczowych. W literaturze przedmiotu nie dość wyraźnie rozróżnia się wielkie inwestycje od pozostałych inwestycji rzeczowych. Stając przed problemem identyfikacji wielkich inwestycji, podjęto próbę weryfikacji niektórych ich cech. Przymiotnik "wielka" nadaje pojęciu inwestycji nowe znaczenie. Określa nową grupę rodzajową w ramach inwestycji rzeczowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: