Object structure
Title:

Polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii i wybrane narzędzia jej wspomagania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Policy on Renewable Energy Sources and Chosen Tools for Its Support

Creator:

Kryk, Barbara

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; polityka energetyczna ; regulacje prawne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 314-325

Abstrakt:

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga ograniczenia negatywnych skutków antropopresji na środowisko przyrodnicze oraz racjonalizacji wykorzystania jego zasobów na wszystkich poziomach gospodarowania i we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, w tym w energetyce. Dążenie to zbiega się z koniecznością zapewnienia trwałości rozwoju gospodarczego i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, co bardzo często skutkuje nieodwracalnymi zmianami w środowisku przyrodniczym. Chęć uniknięcia tych zmian pociąga za sobą podejmowanie różnych działań zaradczych, a jednym z nich jest rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem opracowania jest przedstawienie: polityki UE w odniesieniu do rozwoju energetyki OZE, uregulowań polskich w tym zakresie, wybranych narzędzi wspomagania jej rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: