Object structure
Title:

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Company's Capital Structure

Creator:

Kurczewska, Agnieszka

Subject and Keywords:

struktura kapitałowa ; teoria hierarchii źródeł finansowania ; statystyczna teoria substytucji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 326-337

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd dorobku teoretycznego związanego ze strukturą kapitałową przedsiębiorstwa, w tym identyfikacja jej determinant i mierników, oraz przedstawienie obszarów badań empirycznych podejmowanych w Polsce i na świecie. W artykule wyróżniono mikro- i makroekonomiczne czynniki wpływające na strukturę kapitałową oraz zaproponowano zestaw ich mierników. Opisano założenia teoretyczne dwóch głównych i konkurujących ze sobą teorii: teorii wyboru źródeł finansowania i statycznej teorii substytucji. Zaprezentowano także polski dorobek z zakresu badań nad strukturą kapitałową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: