Object structure
Title:

Instytucje rynku pracy jako system : problemy projektowania i oceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labour Market Institutions as a System : Problems of Planning and Appraisal

Creator:

Ostój, Izabela

Subject and Keywords:

rynek pracy ; instytucje ; polityka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 533-547

Abstrakt:

W artykule przyjęto definicję instytucji wprowadzoną przez nową ekonomię instytucjonalną. Obejmują one instytucje formalne i nieformalne. O. Williamson wyodrębnił cztery poziomy zjawisk społeczno-gospodarczych, którym odpowiadają odmienne rodzaje instytucjonalnej analizy. Zostały one wykorzystane do oceny podatności instytucji rynku pracy na zmiany. Instytucje nieformalne oraz zasady zawarte w konstytucji stanowią stosunkowo trwałe elementy porządku rynku pracy. Doświadczenia Unii Gospodarczej i Walutowej pokazują, że większość regulacji rynku pracy wykazuje słabą podatność na zmiany. Wyjątek stanowi aktywna polityka rynku pracy i wysokość klina podatkowego. Niniejszy artykuł stanowi próbę poszerzenia diagnozy przyczyn tego problemu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: