Object

Title: Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miasto Szczecin

Title in english:

Internal Audit in a Local Government Entity : Case Study of the City of Szczecin

Creator:

Tomaszewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 790-804

Abstrakt:

Kwestie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym po raz pierwszy zostały uregulowane przepisami prawnymi w 2001 r. W chwili obecnej, tj. w pierwszej połowie 2010 r., w Szczecinie obowiązuje zarządzenie Prezydenta Miasta nr 294/07 z 30 maja 2007 r., regulujące te zagadnienia. W skład tego zarządzenia wchodzą załączniki: Statut audytu wewnętrznego i Księga procedur audytu wewnętrznego. Statut audytu wewnętrznego w gminie Miasto Szczecin określa m.in. jego cele i zakres, natomiast Księga procedur audytu wewnętrznego stanowi zbiór zasad i trybów jego prowadzenia w gminie Miasto Szczecin. Dokumentami, które informują o tym, czym będzie zajmował się audyt wewnętrzny i jakie są jego efekty, są: plan audytu na dany rok i sprawozdanie z jego wykonania za dany rok.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121439

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information