Object

Title: Rola współpracy przygranicznej w rozwoju lokalnym (rozważania na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningrdzkiego)

Title in english:

The Role of Cross -Border Collaboration in Local Development (on the Example of Warmia and Mazury and Kaliningrad)

Creator:

Zabielska, Izabela ; Wojarska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 867-876

Abstrakt:

Artykuł dotyczy roli współpracy przygranicznej w rozwoju lokalnym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej). Badania przeprowadzono w 2008 r. W analizowanym okresie 40% gmin miało nawiązaną współpracę z partnerami zagranicznymi. Szacunki wskazały, że tylko 35% z nich prowadziło aktywną współpracę z obwodem. Gminy te dostrzegały korzyści ze współpracy w turystyce przygranicznej i w rozwoju infrastruktury przygranicznej we wzroście dochodów lokalnej społeczności, zwłaszcza przygranicznej, oraz w efektywniejszej ochronie środowiska naturalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121444

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information