Object structure
Title:

Spór o polską transformację w latach 2000-2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dispute about Poland's Transformation in 2000-2010

Creator:

Sobczak, Tomasz

Subject and Keywords:

efekty transformacji systemowej ; efektywność ekonomiczna ; sprawiedliwy podział dochodu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 669-686

Abstrakt:

W pracy przedstawiono poglądy wybranych polskich ekonomistów w kwestii dorobku transformacji. Zidentyfikowano trzy grupy ekonomistów: pozytywnie, negatywnie i niejednoznacznie oceniających efekty transformacji. Ekonomiści w ocenie transformacji stosują kryteria ekonomiczne i/lub społeczne. Znaczący wpływ na oceny analizowanych ekonomistów należy przypisać ich poglądom ekonomicznym oraz prezentowanym wartościom społeczno-politycznym. Nieliczni z nich zauważają sprzeczność między dążeniem do efektywności ekonomicznej a dążeniem do bardziej sprawiedliwego podziału dochodu. Cechą polskiego środowiska ekonomicznego jest jednostronne ekonomiczne lub społeczne analizowanie procesu transformacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: