Object

Title: Komputerowe narzędzia wspomagania analizy ryzyka w środowisku informatycznym

Title in english:

Computer Tools Supporting Risk Analysis in Information Technology Environment

Creator:

Rot, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82, s. 264-277

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem informatycznym jest dyscypliną integrującą wiele różnorodnych technologii, metod i technik służących identyfikacji, analizie, ocenie incydentów i zagrożeń, a także wdrażania środków zwiększających bezpieczeństwo. Problematyka ta ma charakter złożony, interdyscyplinarny i jest obecnie niezwykle aktualna ze względu na pojawiające się nowe formy zagrożeń systemów informatycznych, ciągły postęp w zakresie technologii informacyjnych, jak również metod, technik oraz narzędzi ich zabezpieczania. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do problematyki zarządzania ryzykiem informatycznym, a szczególnie dokonanie przeglądu i charakterystyki wybranych komputerowych narzędzi wspierających ten proces w organizacjach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122921

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information